Principal de tecnoloxía | Profesores | Aula taller | Proxectos | Programacións | Recursos | Enlaces |

 
Profesores do departamento de Tecnoloxía no presente curso 2018-2019:
 
 
  • Roberto C. González Pérez (xefe de dpto)

  • Fernando J. del Río Vázquez

  • María de los Ángeles González de Mena

  • Adrián Mosquera González