Falemos de manga

 

Texto introductorio

É difícil saber se os contos populares cos que medraron moitas xeracións, coma Cincenta, Carapuchiña Vermella, O Gato Con Botas e similares, seguen a ter un papel importante na socialización dos nenos e nenas de hoxendía. Pero é evidente que os debuxos animados, os cómics, videoxogos e cine son axentes principais nese proceso de aprendizaxe de conductas, normas, valores e roles.

Os comics, debuxos animados, videoxogos etc teñen unha innegable función de divertimento, pero estos, coma calquera xogo, non son neutros respecto ós valores que transmiten e na medida en que os/as cativos/as, mesmo a mocidade e as persoas adultas os identifican con lecer e entretemento resultan ser instrumentos enormemente eficaces para a transmisión de modelos culturais por canto os nosos mecanismos de defensa fronte a normas, valores ou roles impostos están adormecidos na medida en que tales modelos proveñen de algo que nós mesmos buscamos para o noso relax.

Cómpre engadir ó anterior que tanto cómics coma debuxos animados (imos prescindir, polo momento, dos outros elementos para facilitar a análise) son desexables para un grande sector de público —lémbrese a amplo ábano de idade dos espectadores de Shin Chan ou dos Simpson— e requiren un mínimo esforzo por canto as imaxes fan máis doada a lectura, de feito neles é máis importante a imaxe que o texto chegando mesmo a carecer deste; en canto as animacións o feito do movemento constante unido a utilización de cores chamativos é máis que suficiente para atraer a atención do espectador polas mesmas características obxectivas dos estímulos independentemente do interese que poida prsentar a historia como tal. Este poder engaiolante é o que nos debe levar a tomar en consideración estes elementos e reflexionar un momento sobre eles.

Este estudio vaise centrar principalmente nos cómics mais cómpre ter presente que existe unha relación de apoio entre as versións en papel e as animadas ben series de debuxos, ben videoxogos e mesmo con algúns xéneros cinematográficos.

O mundo dos cómics é moi heteroxéneo: hai cómics para adultos, para a xuventude e cómics para nenas/os. Ademáis pódense clasificar segundo a súa procedencia que vai marcar grandamente o tipo de estética e mesmo de temática: manga xaponés, cómic americano....
Dende fai unhas decádas hai tamén cómics feitos por mulleres que van introducir outra maneira de facer tanto nas ilustracións como nas historias que reflicten.

Imos analizar algún destes tipos, sen pretender abarcalos todos, desde unha perspectiva feminista amosando a imaxen que ofrecen da muller e tamén salientando e dando a coñecer esa outra mirada que aportan as mulleres que recentemente se incorporaron como autoras, debuxantes ou guionistas ó mundo das bandas deseñadas ata fai pouco ocupado maioritariamente por homes.