1.- Clasifica os distintos biomas 2.- Encrucillado sinxelo
3.- Pon nome ós biomas 4.- Esquema
5.- Sitúa a cada animal 6.- Xogo de memoria
7.- Sitúa cada planta 8.- Sopa
9.- Super-encrucillado