1.- Clasifica fotos 2.- Colorea productores, consumidores ....
3.- Clasifica seres vivos 4.- Esquema
5.- Ordea as cadeas alimentarias 6.- ¿Que é cada quen?
7.- Relaciona grupo e status 8.- Cadea - Pirámide
9.- Inerte, flora e fauna 10.- Encrucillado
11.- Repoboación, veda, coto ... 12.- Acotado, protexido..
13.- Son dos animais (galego-castelán) 14.- Encrucillado son ani.
15.- Relaciona o son dos animais (gal-cas) 16.- Sopa