1.- Os contenedores 2.- Relaciona
3.- Clasifica o lixo 4.- R ó RR (castelán)
5.- R ou RR (galego) 6.- Completa