.:: Pizarra Dixital (de baixo custo)::.
 

O Equipo de Novas Tecnoloxías (ENTe) deste centro ven traballando dende xa fai moitos anos cunha firme convicción de que a "tecnoloxía ten que convivir co diccionario", o que non sempre é doado de conseguir, fundamentalmente polo elevado precio dalgunhas tecnoloxías. E por iso que cando nos atopamos coa páxina de Johnny Chung Lee,(apartado Wii Remote Projects) pensamos que esto podería ser unha solución moi axeitada (menos de 60€) para ter nas nosas aulas todas as posibilidades didácticas que as pizarras dixitais nos brindan.

Por eso, unha vez que comprobamos que realmente funcionaba, iniciamos neste segundo trimestre do curso 2007-2008 unha fase de probas que esperemos poidan ter os seus froitos no terceiro trimestre e seguintes cursos.

Expomos aquí os pasos que fumos dando, en espera de que sexa de utilidade para outros centros (se aceptan tamén intercambio de experiencias). En todo caso queremos deixar moi claro o noso mais grande agradecemento a xente que, como Johnny Chung Lee, comparten as súas investigacións co resto do mundo sin máis compesación que o simple recoñecemento.

 
0.- A idea     3.- Un pouco de bricolaxe  
1.- O material   4.- Conexión  
2.- O software   5.- Funciona!!!!!!!