ABAIXO

                                                             

Os alumnos do centro dispoñen dun servicio de transporte escolar proporcionado pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Os alumnos que residen a unha distancia superior a dous kilómetros do centro, e fóra do casco urbano, teñen dereito a un servicio de transporte gratuíto proporcionado pola Consellería de Educación. Este transporte só pode ser utilizado por tófolos nenos/as que contan con ACOMPAÑENTES no Transporte Escolar.

Vexase o MANUAL  do ACOMPAÑANTE.

 

EMPRESA        MATRÍCULA                  IDENTIFICACIÓN RUTA                     SERVIZO
ANPIÁN            6523DHL/ OU0063W       SOUTELIÑO, SOUTELO VERDE,          03OU 188
                                                                     CARRAXÓ, LAZA

ANPIÁN            6523DHL/ OU0063W      NAVALLO, LAZA                                   03OU 188
ANPIÁN            OR6903T                          RETORTA, MATAMÁ, LAZA                 03OU 186            
ANPIÁN            OU6173U                          VILAMEÁ, NAVEAUS, LAZA               03OU 1184

ANPIÁN           OR6735S                           CAMBA, LAZA         03OU 187

                          

 

 

ARRIBA