©Webmaster

 

Só hay unha A.N.P.A. legalmente constituida no colexio. A Xunta Directiva, renovada este ano, é a seguinte:
 
PRESIDENTA:.....Dna. Mónica Verde Piñeiro
VICEPRESIDENTA:.....Dna. Alia Estévez Durán
SECRETARIA:.....Dna. Begoña Ríos Pena
TESOUREIRO:.....D. José Mª Leal Pousada
VOCAIS: Dna. Mercedes Mª Santos Freire
Dna. Rebeca Gago Sánchez
Dna. Encarna Pastoriza Piñeiro
Dna. Araceli Covelo Rodas
Dna. Mª del Rosario Agulla Piñeiro
Dna. Mª del Carmen Entenza Cerqueiro
Dna. Rosa Gómez Masenlle
Dna. Asunción Núñez Graña
Dna. Mª José Lemos Piñeiro
O calendario e horario das actividades organizadas pola Asociación é o seguinte:
 

LUNS

Psicomotricidade e animación
4 a 5
Inglés
5 a 6
Informática
5 a 6

MARTES

 
 
Ximnasia de pais
6'30 a 7'30

MÉRCORES

Pintura
4 a 5
Baile galego pequenos
4,30 a 5,30
Baile galego medianos
5,30 a 6,30

XOVES

Manualidades
4 a 5
 
Ximnasia de pais
6'30 a 7'30

VENRES

Aerobic
4,30 a 5'30
Baile galego maiores
5,30 a 6,30
 

 

SÁBADO

 

Canto e pandeireta
12 a 13
Gaita e percusión
16 a 17,30
 
 
A A.N.P.A colabora co colexio en casi tódalas actividades extraescolares que se programan, e é fundamental na realización dalgunha delas, coma as competicións deportivas nas que participa o Centro.
Pola súa banda, o colexio préstalle á A.N.P.A. as súas instalacións e os seus recursos co fin de seguir mantendo a ármonica cooperación para acadar os obxectivos pedagóxicos que se pretenden.