©Webmaster

 

As distintas actividades realizadas no noso colexio poden agruparse nas tres categorías que vos presentamos a continuación:
 
 
Proxectos educativos
Actividades complementarias
Actividades de normalización lingüística
 
Algunhas destas actividades, coma os proxectos educativos, realizáronse dentro do programa de formación do profesorado. Outras leváronse a cabo ó longo do curso escolar en colaboración co resto da comunidade educativa (pais, asociacións culturais...).
Dentro das actividades de normalización lingüística cabe salientar a preocupación deste departamento pola promoción da lingua galega dentro do ámbito escolar.