IES A Pinguela - Departamentos - Docencia  
Informática e comunicacións
 
  DOCENCIA CURSO 2022-2023
 
EDUCACIóN SECUNDARIA OBRIGATORIA
2º ESO A
Identidade Dixital -> Adrián Blanco González
Presentación Materia/Módulo
2º ESO B
Identidade Dixital -> Adrián Blanco González
Presentación Materia/Módulo
4º ESO A
Tecnoloxías da información e a comunicación -> Javier Rodríguez Lorenzo
Presentación Materia/Módulo
4º ESO B
Tecnoloxías da información e a comunicación -> Javier Rodríguez Lorenzo
Presentación Materia/Módulo
BACHARELATO
1º BACHARELATO A
TECNOLOXÍAS DE INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN -> Rosa María Gamallo Torres
Presentación Materia/Módulo
1º BACHARELATO B
TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN -> Maria Rosa Muñoz Sánchez
Presentación Materia/Módulo
1º BACHARELATO C
TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN -> Maria Rosa Muñoz Sánchez
2º BACHARELATO A
Tecnoloxías da Información e da Comunicación -> José Antonio López Pérez
Presentación Materia/Módulo
2º BACHARELATO B
Tecnoloxías da Información e da Comunicación -> José Antonio López Pérez
Presentación Materia/Módulo
2º BACHARELATO C
Tecnoloxías da Información e Comunicación -> José Antonio López Pérez
Presentación Materia/Módulo
CICLOS FORMATIVOS
CM DE SISTEMAS MICROINFORMáTICOS E REDES - 1
Aplicacións ofimáticas -> María Jesús Rego Rodríguez
Presentación Materia/Módulo
Montaxe e mantemento de equipamentos -> Maria Rosa Muñoz Sánchez
Presentación Materia/Módulo
Redes locais -> José Pino Vázquez
Presentación Materia/Módulo
Sistemas operativos monoposto -> Adrián Blanco González
Presentación Materia/Módulo
CM DE SISTEMAS MICROINFORMáTICOS E REDES - 2
Aplicacións web -> Rosa María Gamallo Torres
Presentación Materia/Módulo
Seguridade informática -> Javier Rodríguez Lorenzo
Presentación Materia/Módulo
Servizos en rede -> José Pino Vázquez
Presentación Materia/Módulo
Sistemas operativos en rede -> Adrián Blanco González
Presentación Materia/Módulo
CS DE DESENVOLVEMENTO DE APLICACIóNS WEB - 1
Bases de datos -> Maria Rosa Muñoz Sánchez
Presentación Materia/Módulo
Contornos de desenvolvemento -> Brais Dominguez Alvarez
Presentación Materia/Módulo
Linguaxes de marcas e sistemas de xestión da información -> Rosa María Gamallo Torres
Presentación Materia/Módulo
Programación -> Francisco Javier Álvarez Fernández
Presentación Materia/Módulo
Sistemas informáticos -> Brais Dominguez Alvarez
Presentación Materia/Módulo
CS DE DESENVOLVEMENTO DE APLICACIóNS WEB - 2
Desenvolvemento web en contorno cliente -> Rodrigo Álvarez González
Presentación Materia/Módulo
Desenvolvemento web en contorno servidor -> Francisco Javier Álvarez Fernández
Presentación Materia/Módulo
Deseño de interfaces web -> Rodrigo Álvarez González
Presentación Materia/Módulo
Despregamento de aplicacións web -> Brais Dominguez Alvarez
Presentación Materia/Módulo
 
 
Ir á páxina principal da web Ir á sección de novas Ir á páxina de contacto Ver a oferta formativa do IES A Pinguela Ver a localización do IES A Pinguela