IES A Pinguela - Departamentos - Docencia  
Informática e comunicacións
 
  DOCENCIA CURSO 2018-2019
 
EDUCACIóN SECUNDARIA OBRIGATORIA
1º ESO A
Programación -> Raúl Piñeiro Martínez
Presentación Materia/Módulo
1º ESO B
Programación -> Raúl Piñeiro Martínez
Presentación Materia/Módulo
2º ESO A
Programación -> Raúl Piñeiro Martínez
Presentación Materia/Módulo
2º ESO B
Programación -> Raúl Piñeiro Martínez
Presentación Materia/Módulo
4º ESO
Tecnoloxías da información e a comunicación -> Javier Rodríguez Lorenzo
Presentación Materia/Módulo
BACHARELATO
1º BACHARELATO C
Tecnoloxías da Información e da Comunicación -> José Pino Vázquez
Presentación Materia/Módulo
CICLOS FORMATIVOS
CM DE SISTEMAS MICROINFORMáTICOS E REDES - 1
Aplicacións ofimáticas -> María Teresa Sáenz Rodríguez
Presentación Materia/Módulo
Montaxe e mantemento de equipamentos -> Raúl Piñeiro Martínez
Presentación Materia/Módulo
Redes locais -> José Pino Vázquez
Presentación Materia/Módulo
Sistemas operativos monoposto -> Raúl Piñeiro Martínez
Presentación Materia/Módulo
CM DE SISTEMAS MICROINFORMáTICOS E REDES - 2
Aplicacións web -> Rosa María Gamallo Torres
Presentación Materia/Módulo
Seguridade informática -> Javier Rodríguez Lorenzo
Presentación Materia/Módulo
Servizos en rede -> José Pino Vázquez
Presentación Materia/Módulo
Sistemas operativos en rede -> María Teresa Sáenz Rodríguez
Presentación Materia/Módulo
CS DE DESENVOLVEMENTO DE APLICACIóNS WEB - 1
Bases de datos -> Iván Gómez Conde
Presentación Materia/Módulo
Contornos de desenvolvemento -> Iván Gómez Conde
Presentación Materia/Módulo
Linguaxes de marcas e sistemas de xestión da información -> Rosa María Gamallo Torres
Presentación Materia/Módulo
Programación -> Francisco Javier Álvarez Fernández
Presentación Materia/Módulo
Sistemas informáticos -> Rodrigo Álvarez González
Presentación Materia/Módulo
CS DE DESENVOLVEMENTO DE APLICACIóNS WEB - 2
Desenvolvemento web en contorno cliente -> Rodrigo Álvarez González
Presentación Materia/Módulo
Desenvolvemento web en contorno servidor -> Francisco Javier Álvarez Fernández
Presentación Materia/Módulo
Deseño de interfaces web -> Iván Gómez Conde
Presentación Materia/Módulo
Despregamento de aplicacións web -> Rosa María Gamallo Torres
Presentación Materia/Módulo
 
 
Ir á páxina principal da web Ir á sección de novas Ir á páxina de contacto Ver a oferta formativa do IES A Pinguela Ver a localización do IES A Pinguela