Primeira avaliación - 3º de E.S.O.

Contidos e materiais didácticos da primeira avaliación. Curso 2006/07

  • Grecia e Roma. Localización e marco xeográfico.
  • Visión xeral dos principais períodos históricos de Grecia relacionándoo coas manifestacións máis relevantes da arte grega.
  • Recoñecemento das principais linguas indoeuropeas. A orixe das linguas románicas. 
  • Os mitos gregos: orixe dos deuses. Principais mitos relacionados coas divindades máis representativas do panteón grecorromano.
  • As lendas máis famosas: a guerra de Troia e os orixes míticos de Roma. A poesía épica.
  • Orixe e forma de goberno na polis: Esparta e Atenas. Principais órganos de goberno e xustiza.
Descargas *.pdf
"Troya puede con la historia", artigo de Manuel Gil e Gema Navarro na Gaceta Universitaria.
"Troya, ¿de verdad Homero?, artigo de Mª Luisa Espiñeira na Revista Iris.
   
Exercicios en liña
   
Galerías de imaxes
   
AUDIO
"Dinata", por Elefteria Arvanitaki .