Obradoiro de Tecnoloxía: GALERÍA DE FERRAMENTAS

 
botador
Nome galego: Botador
Nome noutros idiomas: castelan Botador inglés Nail sets
catalán Botador vasco Egozkailu
Clasificación: Ferramenta de percusión
Aplicacións:
Empregado para introducir cravos nas superficies de madeira coa fin de que non sobresaian da superficie desta. Tamén se pode utilizar para colocar ou sacar pasadores.
 
Elementos de protección a empregar:        
Descargar imaxe: enlace para descargar as imaxes