Obradoiro de Tecnoloxía: GALERÍA DE FERRAMENTAS

 
maza_de_nailon
Nome galego: Maza
Nome noutros idiomas: castelan Maza inglés Mallet
catalán Maceta vasco Mazo
Clasificación: Ferramenta de percusión
Aplicacións:
Emprégase como ferramenta de percusión sobre trenchas, escoupros e gubias. Tamén para golpear materiais brandos.
 
Elementos de protección a empregar:     luvas  
Outras imaxes: enlace a outras imaxes Descargar imaxe: enlace para descargar as imaxes