Agradecementos/Thanks

O IES Pintor Colmeiro quere agradecer especialmente a colaboración de Fotos Bernábé neste traballo.

IES Pintor Colmeiro wants to thank Fotos Bernabé for their collaboration in this project.

Tamén quere agradecer a colaboración de todos os rapaces que axudaron coas súas aportacións fotográficas e aos profesores polo seu asesoramento técnico.

We also want to thank all the students that contributed pictures and the teachers for their technical councelling.

Á coordenadora deste proxecto en Grecia, Anna Pashalidou e aos nosos socios en Italia e Polonia.

Also to the coordinator of this project in Greece, Anna Pashalidou, and to our partners in Italy and Poland.

Moitas gracias a todos.

To all of you, thank you.