Saltar navegación

Como se reproducen os virus?

Together we can


Cando nos comentan que os virus están na linde entre o que consideramos materia viva e materia inerte, é, en boa maneira porque os virus non son quen de reproducirse por si sós.

Para replicarse (propiamente non se reproducen) necesitan tomar ao asalto a un ser vivo (unha célula ou unha bacteria), e obrigala a fabricar os elementos necesarios para fabricar novos virus.

Nas dúas imaxes desta entrada, podedes ver, nunha dun xeito un pouco máis xeral e noutra algo máis detallado, o proceso de replicación dos virus.

Nun primeiro momento o virus ataca a unha célula anclando a cápside á parede celular, e libera o material xenético que ten no seu core no interior da célula.

Tras este proceso de fabricación, e unha vez esgotada a célula, os virus saen dela, destruíndoa, para ir á conquista doutras células onde repetir o proceso.

Benjamin Cummings

Lista desordenada

Ordena segundo suceden, os pasos do proceso de replicación dos virus

  • Fixación á célula
  • Entrada na célula
  • Codificación das primeiras proteínas virais
  • Replicación do ADN viral
  • Fabricación das proteínas para formar as cápsides
  • Maduración dos virións
  • Liberacións dos virións e destrución da célula

Comprobar

Correcto!

Síntoo... a resposta correcta é: