Herba luisa

Un día de marzo trasplantamos a herbaluisa entre os meus compañeiros con axuda dos mestres e os últimos a regaron.


Agora, a unha delas, crecéronlle as follas e a outra tárdalle máis.
A herba luisa é moi bonita, é un arbusto que arrecende  moi ben.

A herbaluisa serve para lavar a cara, tamén para facer perfume, colonias e para curar a dor de estómago.

ATRás