néveda

A nena nerea ve nébeda nevada

tamén a nena ana ve a nevada

Non ve a nébeda nevada a nena ana?.

non, a nena ana, ve neboa na nébeda nevada.

ATRás