sarxa

incluso estudamos as propiedades da planta, ata fixemos unha infusión para porbala na aula (igual que as medicinas, sabía moi mal!!!).

 

ATRás