CEIP SOBRADA
Revista 

Curso 00-01 Curso 01-02 Curso 02-03 Curso 03-04 Curso 04-05

 

A nosa revista AXEXO sae á luz cada ano (imos pola edición nº VI) coincidindo coa celebración das Xornadas Culturais das Letras Galegas.

A edición da revista é un procedemento axeitado para contribuír ó desenvolvemento das capacidades lingüísticas do alumnado ó potenciar as interaccións de distintas aprendizaxes traballando os medios de comunicación na aula, a línguaxe específica da prensa, a interacción entre os diferentes códigos, as intencións comunicativas e os distintos tratamentos na presentación dos temas. Por outra banda, cunha tirada de 130 exemplares por edición, resulta unha canle de comunicación axeitada para que as actividades escolares trascendan as paredes da aula.

A revista está coordinada polo Equipo de Normalización Ligüística e polas profesoras responsables do Taller de Prensa.