ABAIXO

 

 

 

    Neste centro impártese ensino de EDUCACIÓN INFANTIL (de 3 a 6 anos) e EDUCACIÓN PRIMARIA (de 6 a 12 anos).

    Para a atención de alumnado con necesidades educativas especiais contamos con:

·         Equipos de apoio con profesores especialistas Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe.

·         Departamento de Orientación

·         Asistenta social do concello.

 

 

Educación Infantil

É o período no que os nenos toman contacto co sistema educativo e inician a súa experiencia nun entorno de interacción cos seus iguais que facilita a súa socialización e relación.

 

Educación Primaria

    Comezo do período de escolarización obrigatoria. Está dividido en tres ciclos bianuais nos que se estructuran os distintos contidos curriculares.

 

Publicada a Orde de AVALIACIÓN na Educación Primaria en Galicia (DOG 30/11/2007).

Ver Borrador do decreto polo que se establece o curriculo da Educación Primaria na Comunidade Autónoma de Galicia (Abril de 2007).

Ver Currículo de Educación Primaria na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 9 de Xullo de 2007).

 

ARRIBA