IES A Pinguela - Proxectos europeos - Introdución
 
   
 
 

CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN DE PARTICIPANTES NA ACTIVIDADE DE MOBILIDADE DE PROFESORADO DE CICLOS MEDIOS PARA ESTADÍAS FORMATIVAS EN EMPRESAS - JOB SHADOWING: 2017.
Proxecto: 2016‐1‐ES01‐KA102‐024455  - EUROPING16/18
BASES DA CONVOCATORIA:

 • NORMAS XERAIS

Bolsas para realizar estadías en empresas do estranxeiro, para profesores dos ciclos da familia de Imaxe Persoal do ES A Pinguela dentro do programa Erasmus +  (proxecto: 2016‐1‐ES01‐KA102‐024455  - EUROPING16/18 )

Período de realización: setembro – decembro de 2017.
Duración: máximo 9 días (incluído viaxe)
Número de prazas: 3
Prazo de presentación: ata o 27 de xuño de 2017.
Ciclos formativos:
CMIMP01 Estética e beleza
CMIMP02 Peiteado e cosmética capilar
CMADG01 Xestión administrativa

Países destino: Reino Unido e Italia

Os participantes seleccionados recibirán o 80% da axuda antes da mobilidade e o 20% despois, unha ver presentadas a aprobadas a memoria final (que inclue certificado da estadía) e a memoria Erasmus+

 • CONTÍA DAS AXUDAS

 

DESTINO

PRAZAS

MANUTENCIÓN e ALOXAMENTO (máximo)

VIAXE

Reino Unido

2

720,00€

275,00€

Italia

1

630,00€

275,00€

As tarifas da viaxe están publicadas en:
http://www.sepie.es/doc/convocatoria/2016/FP/2016II-1-4II-2-4KA102MonoMultiAnexoIV.pdf
As tarifas da manutención están publicadas en:
http://www.sepie.es/doc/formacion-profesional/2016/Tarifas_2016_VET.pdf

 • REQUISITOS DOS CANDIDATOS
  • Profesores dos Ciclos Medios de Estética e Beleza,  Peiteado e Cosmética capilar e Xestión Administrativa.

 

 

 • SOLICITUDE

Entregarase en prazo a seguinte documentación ó profesor coordinador de proxectos internacionais:

 • ORGANOS DE SELECCIÓN

Comisión de Mobilidade, formada por:

  • director do centro
  • profesor coordinador de proxectos internacionais
  • xefe do departamento de imaxe persoal
  • xefe do departamento de administrativo
 • CRITERIOS DE SELECCIÓN

Serán seleccionados segundo os criterios seguintes coas cuantificacións e ponderacións indicadas:

1

Nivel acreditado da lingua no país de destino:
Según nivel ECRFL <A1:0; A1:4; A2: 6; B1:8; >=B2: 10

30%

2

Proxecto Formativo:
Avaliado pola Comisión de Mobilidade (puntuación sobre 10) e consensuada pola mesma tendo en  conta a xustificación e a adecuación dos obxectivos

70%

 

 • MEMORIAS
  • Entregarase unha memoria final, que inclue o certificado da estadía no plazo dun mes a partir da data de finalización da estadía formativa segundo o seguinte anexo (pódelo descargar nesta ligazón)
  • Ademáis cumplimentarase online unha memoria para Erasmus+.
 • RESOLUCIÓN

Patricia Diz Peleteiro

Rocío Hermida Gómez

  
 
Ir á páxina principal da web Ir á sección de novas Ir á páxina de contacto Ver a oferta formativa do IES A Pinguela Ver a localización do IES A Pinguela