IES A Pinguela - Oferta educativa - Ciclos - Ciclo Medio de Sistemas Microinformáticos e Redes
SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS E REDES
 
  CICLO MEDIO  
 
MÓDULOS
2º CURSO
 
HORAS TOTAIS
 
SESIÓNS SEMANAIS
Aplicacións web
 
170
 
5
Sistemas operativos en rede
 
65
 
6
3º CURSO
 
HORAS TOTAIS
 
SESIÓNS SEMANAIS
Seguridade informática
 
180
 
5
Servizos en rede  
150
 
6
Empresa e iniciativa emprendedora
 
63
 
2
Formación en centro de traballo
 
410
 
 
 
Ir á páxina principal da web Ir á sección de novas Ir á páxina de contacto Ver a oferta formativa do IES A Pinguela Ver a localización do IES A Pinguela