IES A Pinguela - Organización - Equipo directivo
 
 
Documentos do Centro
O IES A Pinguela ríxese polos seguintes documentos do centro:
Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia (NOFC)
Proxecto Lingüístico de Centro 2021-2025
Proxecto Lector
Plan de Convivencia
Plan Dixital
Plan de Autoprotección
Concreción Curricular
Plan Igualdade de Xénero
 
 
Ir á páxina principal da web Ir á sección de novas Ir á páxina de contacto Ver a oferta formativa do IES A Pinguela Ver a localización do IES A Pinguela