IES A Pinguela - Organización - Equipo directivo
 
 
Equipo directivo
O equipo directivo do IES A Pinguela para o curso actual está formado polos seguintes profesores:
DIRECTOR/A
José Enrique Sampil Sánchez
VICEDIRECTOR/A
Javier Rodríguez Lorenzo
SECRETARIO/A
María José Vidal Álvarez
XEFE/A DE ESTUDOS
Mónica Dapena Martínez
XEFE/A DE ESTUDOS DE NOCTURNO
Xosé Luís Cabarcos Bermúdez
RESPONSABLE DE CALIDADE
Diego Garrido Rivero
 
 
Ir á páxina principal da web Ir á sección de novas Ir á páxina de contacto Ver a oferta formativa do IES A Pinguela Ver a localización do IES A Pinguela