IES A Pinguela - Organización - Profesores
 
 
Claustro de profesores
O claustro do IES A Pinguela na data actual está formado polos seguintes profesores/as:
Nome
Departamento
Abel Díaz Rodríguez MATEMáTICAS
Adrián Blanco González -> INFORMáTICA
Aitana Sánchez López LINGUA CASTELá
Alejandro Torres Domínguez INFORMáTICA
Alicia Seijas Rodríguez LINGUA CASTELá
Almudena Cao Paradela ORIENTACIóN
Álvaro Cal Rodríguez IMAXE PERSOAL
Amable Rego Macía -> ADMINISTRACIóN
Ana Otero Gómez LINGUA GALEGA
Ana Rego García FRANCéS
Ana Belén Leirado Martínez ADMINISTRACIóN
Ana María Garza Vázquez ADMINISTRACIóN
Ana María López López LINGUA CASTELá
Antonio Cid Borrajo IMAXE PERSOAL
Antonio García Pereira ARTES PLáSTICAS
Áurea Vázquez González ADMINISTRACIóN
Begoña Morigosa Rodríguez ADMINISTRACIóN
Begoña Vázquez Regal ADMINISTRACIóN
Bernardo Flores Corredoira ADMINISTRACIóN
Carmen Machado Castro IMAXE PERSOAL
Clara Armesto Lillo INGLéS
Cristina Crespo Vázquez FíSICA E QUíMICA
Cristina Rodríguez Varela ADMINISTRACIóN
Daniel Costa Ferreiro MúSICA
Daniel Fernández Rodríguez IMAXE PERSOAL
Diego Garrido Rivero -> INFORMáTICA
Diego Xesús López González -> XEOGRAFíA E HIST.
Elisa Ferreiro Álvarez -> TECNOLOXíA
Engracia Pose Mata IMAXE PERSOAL
Eva Fernández López FOL
Francisco Javier Álvarez Fernández -> INFORMáTICA
Gerardo Losada Rodríguez INGLéS
Gerardo Prada Hervella ORIENTACIóN
Guadalupe Alvarellos Fisteus IMAXE PERSOAL
Iván García García -> INFORMáTICA
Javier Rodríguez Lorenzo INFORMáTICA
Jesús Martínez Romero ADMINISTRACIóN
Jorge Francisco Requejo Fernández LINGUA CASTELá
José Pino Vázquez INFORMáTICA
José Alberto García Tobío -> FOL
José Antonio Cortiñas Rodríguez IMAXE PERSOAL
José Antonio Grande Núñez MATEMáTICAS
José Enrique Sampil Sánchez ADMINISTRACIóN
José Luis Álvarez Vila -> ORIENTACIóN
José Ramón González Estévez -> XEOGRAFíA E HIST.
Josefa Vázquez Rodríguez ADMINISTRACIóN
Juan Carlos Ureña Fernández -> EDUCACIóN FíSICA
Laura Quiroga González INGLéS
Lucía Fraga Abelleira INGLéS
Luis Ángel Corral Flores -> ADMINISTRACIóN
Mª del Pilar Castaño Aira ADMINISTRACIóN
Mª Luisa Iglesias González ADMINISTRACIóN
Manuel Graña Candal IMAXE PERSOAL
Marco Antonio Piñeiro López LINGUA GALEGA
María Alonso Rodríguez TEXTIL
María Álvarez Martínez -> INGLéS
María Basanta de Andrés -> LINGUA CASTELá
María González Pérez FILOSOFíA
María Begoña Álvarez Pérez TEXTIL
María Carmen Díaz Castiñeira FOL
Maria Cruz Maseda Francos INGLéS
María Dolores Chas Rodríguez ORIENTACIóN
María Encarnación Fernández Fernández ADMINISTRACIóN
María Eva Fernández Conde MATEMáTICAS
María Gabriela Bárcenas Pérez IMAXE PERSOAL
María Jesús Rego Rodríguez INFORMáTICA
María José López Sánchez LINGUA CASTELá
María José Vidal Álvarez LINGUA GALEGA
María Loreto Albo García LINGUA CASTELá
María Montserrat Villapún Castro -> INGLéS
María Olga Novo Presa LINGUA GALEGA
Maria Rosa Muñoz Sánchez INFORMáTICA
María Sofía Díaz Rey -> ADMINISTRACIóN
María Teresa Salgado Somoza IMAXE PERSOAL
Marina Díaz Martínez -> FOL
Mercedes Lorenzo Vázquez MATEMáTICAS
Mónica Dapena Martínez CIENCIAS NATURAIS
Mónica Ferrón Novais FíSICA E QUíMICA
Mónica Junquera Areas Pérez INGLéS
Montserrat Caneda Raviña IMAXE PERSOAL
Myriam Méndez González -> ADMINISTRACIóN
Nieves Cabada Fernández IMAXE PERSOAL
Noemí Martínez Muinelo INGLéS
Nuria Fernández Torre IMAXE PERSOAL
Pablo Grande Estévez CIENCIAS NATURAIS
Pablo Mª Fernández Zapata CIENCIAS NATURAIS
Raquel López Veleiro LINGUA GALEGA
Roberto Cibeira Cancelas ADMINISTRACIóN
Rocío Hermida Gómez IMAXE PERSOAL
Rodrigo Álvarez González -> INFORMáTICA
Rosa Mar Díaz Vázquez IMAXE PERSOAL
Rosa María Freire Cougil FíSICA E QUíMICA
Rosa María Gamallo Torres -> INFORMáTICA
Rosendo Sánchez González RELIXIóN CATóLICA
Silvia Balado Feáns FILOSOFíA
Susana María Veiga Ares GREGO E LATíN
Tania Álvarez Fernández ADMINISTRACIóN
Tania Yolanda Nicolás Gallego TEXTIL
Uxía Logilde Iglesia ECONOMíA
Vanesa Méndez López -> INGLéS
Vanessa Sesto Varela FíSICA E QUíMICA
Vicente Castro Alonso -> MúSICA
Xosé Luís Cabarcos Bermúdez FOL
Xosé Manuel Castro González -> XEOGRAFíA E HIST.
Xosé Manuel Pérez Timiraos ADMINISTRACIóN
 
 
Ir á páxina principal da web Ir á sección de novas Ir á páxina de contacto Ver a oferta formativa do IES A Pinguela Ver a localización do IES A Pinguela