IES A Pinguela - Organización - Profesores
 
 
Claustro de profesores
O claustro do IES A Pinguela na data actual está formado polos seguintes profesores/as:
Nome
Departamento
Abel Díaz Rodríguez MATEMáTICAS
Adoración Blanco Ruiz -> ECONOMíA
Aida Sara Victoria Menéndez Lorenzo ORIENTACIóN
Alberto Redondo Lorenzo -> ADMINISTRACIóN
Amable Rego Macía -> ADMINISTRACIóN
Amalia Rivas Tomé ADMINISTRACIóN
Ana Rego García FRANCéS
Ana Belén Leirado Martínez ADMINISTRACIóN
Ana Isabel Álvarez Teixeira FILOSOFíA
Ana María López López LINGUA CASTELá
Antonio Cid Borrajo IMAXE PERSOAL
Antonio García Pereira ARTES PLáSTICAS
Celso Campo Rodicio FíSICA E QUíMICA
Damián Ríos Calvar EDUCACIóN FíSICA
Daniel Costa Ferreiro MúSICA
Diego Xesús López González -> XEOGRAFíA E HIST.
Elisa Ferreiro Álvarez -> TECNOLOXíA
Francisco Javier Álvarez Fernández -> INFORMáTICA
Francisco José Pérez Saavedra INGLéS
Íñigo Barreiro García ADG
Iván García García -> INFORMáTICA
Javier Rodríguez Lorenzo INFORMáTICA
José Pino Vázquez -> INFORMáTICA
José Antonio Cortiñas Rodríguez IMAXE PERSOAL
José Antonio Grande Núñez MATEMáTICAS
José Enrique Sampil Sánchez ADMINISTRACIóN
José Luis Álvarez Vila ORIENTACIóN
Juana Dolores Villarnovo Rivas MATEMáTICAS
Lucía Castro Ferreiro CIENCIAS NATURAIS
Luis Ángel Corral Flores ADMINISTRACIóN
Mª Concepción Martínez Calviño -> INFORMáTICA
Mª del Pilar Castaño Aira ADMINISTRACIóN
Mª Luisa Iglesias González ADMINISTRACIóN
Mª Xosé Vega Buján -> ADMINISTRACIóN
María García Quintela ORIENTACIóN
María Corona Rodríguez Pérez ADMINISTRACIóN
Maria Cruz Maseda Francos -> INGLéS
María del Carmen Machado Castro IMAXE PERSOAL
María Elena Díaz López ADMINISTRACIóN
María Isabel González Rodríguez IMAXE PERSOAL
Maria José Cortiñas Darriba MATEMáTICAS
María José Vidal Álvarez LINGUA GALEGA
María Josefa Franco Medeiros GREGO E LATíN
María Loreto Albo García LINGUA CASTELá
María Montserrat Villapún Castro INGLéS
María Olga Novo Presas LINGUA GALEGA
María Pilar Saavedra Morandeira LINGUA GALEGA
María Teresa Sáenz Rodríguez INFORMáTICA
Marina Díaz Martínez -> FOL
Mónica Dapena Martínez CIENCIAS NATURAIS
Noelia Domínguez Conde XEOGRAFíA E HIST.
Nuria Fernández Torre IMAXE PERSOAL
Pablo Mª Fernández Zapata CIENCIAS NATURAIS
Pedro Cobo Domínguez ADMINISTRACIóN
Raúl Piñeiro Martínez -> INFORMáTICA
Rocío Hermida Gómez IMAXE PERSOAL
Rosa Ana Murias Fernández IMAXE PERSOAL
Rosa Mar Díaz Vázquez IMAXE PERSOAL
Rosa María Gamallo Torres -> INFORMáTICA
Rosendo Sánchez González RELIXIóN CATóLICA
Teresa Méndez Blanco ADMINISTRACIóN
Vanesa Méndez López -> INGLéS
Vanesa Rodríguez Juíz -> INGLéS
Xosé Luís Cabarcos Bermúdez FOL
Xosé Manuel Castro González -> XEOGRAFíA E HIST.
Xusta Álvarez Iglesias -> ADMINISTRACIóN
 
 
Ir á páxina principal da web Ir á sección de novas Ir á páxina de contacto Ver a oferta formativa do IES A Pinguela Ver a localización do IES A Pinguela