Departamentos

 

 

Composición dos Departamentos didácticos 2011 - 2012

 

 

DEPARTAMENTO

 

 COMPOSICIÓN

 CIENCIAS DA NATUREZA
 Carmen Lorenzo Martínez
 Cristina Fernández Rivera
 CIENCIAS SOCIAIS, Xª E Hª
 Rocío Alonso Alonso
 Xaquín Pastoriza Cerviño
 EDUCACIÓN PLÁSTICA
 Seila Acuña Ferradanes
 EDUCACIÓN FÍSICA
 Francisco Varela Lorenzo
 FÍSICA E QUÍMICA
 Lisardo Rey Goberna
 FRANCÉS
 Luz E. Jares Fernández
 INGLÉS
 Belén Vázquez Álvarez
 Carmen Amado Fuentes
 LINGUA CASTELÁ
 Sonia Martínez Dios
 Xulio Mariño Ruíz
 LINGUA GALEGA
 Pilar Alonso Leivas
 Rosa Varela Rodríguez
 MÚSICA
 Miguel Cameselle Teijeiro
 MATEMÁTICAS
 María Rey Pazos
 Remedios Cruz Araújo
 ORIENTACIÓN
 Sagrario Sánchez Moreno
 Begoña Otero Riobó
 José Ramón Vidal Calvelo
 Xulio Mariño Ruíz
 Lisardo Rey Goberna
 RELIXIÓN
 Begoña Cebrián Acuña
 TECNOLOXÍA
 Marta Costas Fernández
 Elena López Vara