O Centro

O IES Monte Carrasco está situado no concello de Cangas, parroquia de Darbo, no lugar coñecido como Monte Carrasco do que toma o nome, e ten como centro adscrito o CEIP "San Roque" da mesma parroquia.

Está tipificado como centro de ESO con 8 unidades (2 grupos para cada un dos cursos desta etapa educativa).

Nas proximidades do centro sitúase o petroglifo denominado Piñeiral do Rei, de finais do megalítico, con gran cantidade de grabados: zoomorfos, antropomorfos, esceas de monta,... Un destes grabados foi tomado polo centro como logotipo identificativo.

No presente curso académico temos 7 grupos de ESO e un grupo de PDC (Programa de diversificación curricular).

 

   Hora de comezo das clases:

Hora de saída:
as 8:20 h da mañá.   luns, mércores e venres ás 13:45 h.

martes e xoves ás 14:50 h

Este é o noso horario:

luns-mércores-venres     martes-xoves  
8:20 - 9:10     8:20 - 9:10  
9:10 - 10:00     9:10 - 10:00  
10:00 - 10:50     10:00 - 10:50  
10:50 - 11:15 recreo   10:50 - 11:15 recreo
11:15 - 12:05     11:15 - 12:05  
12:05 - 12:55     12:05 - 12:55  
12:55 - 13:45     12:55 - 13:10 recreo
      13:10 - 14:00  
      14:00 - 14:50  

DATOS:

Enderezo: Monte Carrasco, 2. Darbo. Cangas. Pontevedra

Teléfono: 986 304047

Fax: 986 304337

Correo-e: ies.montecarrasco.cangas@edu.xunta.es

GPS: W 8º 47' 38" - N 42º 16' 31"