A.N.P.A.

 

A ANPA “PIÑEIRAL DO REI”, constituíse no ano 1986, cando o “Monte Carrasco” aínda era un centro de Educación Infantil e Primaria.

Entre as súas finalidades aparecen:

   • Promover a participación dos pais / nais na xestión do centro

   • Colaborar coa labor educativa do centro

   • Orientar e estimular os pais / nais /titores legais respecto das obrigas en relación coa educación dos seus fillos/as.

   • Desenvolver programas de educación familiar para proporcionar aos pais / nais coñecementos e orientación relacionadas coa función educadora.

   • Relacionarse e colaborar con outras asociacións similares para a consecución de fins comúns

A nosa asociación forma parte da Federación de Asociación de Pais e Nais “A Gameliña” de Cangas.