Documentación  Instalacións  Departamentos  Outros 
A frase de hoxe 

Historia


Na consolidación dun edificio no Posío que albergase os estudios de ensino medio na cidade de Ourense sóense distinguir tres etapas fundamentais: unha primeira de necesidade e de concienciación dun espacio digno, unha segunda de consolidación do edificio e unha terceira de recuperación que comezaría a partir do incendio de 1927.
Vidreira co escudo do instituto

Primeira etapa, de concienciación:


No ano 1845 comeza a súa andaina o Instituto ourensán e estaba situadado na chamada hoxe rúa Lamas Carbajal, onde compartía edificio co Seminario Conciliar, pero sempre desde a súa dirección, segundo os datos que temos, se viña reclamando un espacio máis amplo para un bo funcionamento.
En 1869 a Deputación Provincial destinará unha parte do seu orzamento para comezar a construcción actual onde se asenta o Instituto Otero Pedrayo. Durante vintecinco longos anos vanse realizando as obras que serán destinadas para edificio de tódolos centros docentes de Ourense. Na súa portaleira principal figura esculpido na pedra Centro Provincial de Instrucción, debido a que comeza albergando o Instituto de 2ª Ensinanza, a Escola de Artes e Oficios, a Escola Normal de Mestres, a Biblioteca Pública, ...
Saco e Arce
Segunda etapa, de consolidación:


Inaugúrase o actual edificio no ano 1896, e vai constituír sempre a súa actividade fundamental a de instituto, ou centro de ensino medio. ó longo de moitos anos pasarán polas súas aulas moitos rapaces que despois se convertirán en ilustres representantes da cultura galega como nolo poden testemuñar case tódolos membros da Xeración Nós. Como dato interesante hai que dicir que no curso 1904-05 atopamos xa as primeiras alumnas matriculadas.

Terceira etapa, de recuperación:


En 1927 arde o Instituto. Afecta sobre todo á súa parte dianteira na que se situaba a Biblioteca, a Sala de Profesores, e a Escola de Artes e Oficios, quedando o material que había nestes departamentos inservible. Este feito provocará que despois da reconstrucción o edificio se vaia dedicando exclusivamente a Instituto.
Retrato de Otero Pedrayo Durante a guerra civil son expedientados varios dos seus catedráticos, como Otero Pedrayo e Rodríguez Bouzo, sendo algúns deles reintegrados ás súas cátedras a finais dos anos corenta.
Na década dos anos sesenta o instituto empeza a denominarse Instituto Feminino, debido á apertura dun novo centro no barrio da Ponte que se destinará para Instituto Masculino. Coa democracia volve a ser misto, pero sen a anterior separación de alumnos no baixo e alumnas no primeiro andar.
No ano 1997 inaugúrase o Polideportivo construído no antigo campo O Pompeo, collendo del a súa denominación.
Na actualidade está en proxecto a dotación dun edificio anexo, como é o Colexio Irmáns Villar. Confíase na creación dunha aula dedicada a museo integrada en MUPEGA. Tamén se espera por parte da Administración un adecentamento do Paraninfo e patio interiores, o mesmo ca unha maior dotación de novos medios que vaian de acordo cos novos tempos.

 


Páxina Oficial do I.E.S. Otero Pedrayo de Ourense está protexida por unha Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 3.0 España License.

Creative Commons License
ABAU + PAAU
A.N.P.A.
Atención a pais 2018-19
Benvida
Blogues e redes sociais
Calendario escolar 2018-19
Claustro de profesores
Consello Escolar
Enderezo
Facendo historia
Historia
Libros de texto 2018-19
Normas de convivencia
Oferta educativa
Percorrido cultural
Programacións 2018-19
Revista POSÍO
Revista Rañolas
Secretaría
Vídeos
Xefatura de estudios
Aulas temáticas
Biblioteca
Museo
Paraninfo
Pavillón
Bioloxía e Xeoloxía
Economía
Educación Física
Ed. Plástica e Visual
Filosofía
Física e Química
Francés
Grego
Historia
Inglés
Latín
Lingua Castelá
Lingua Galega
Matemáticas
Música
Orientación
Relixión
Tecnoloxía
Act. extraescolares
Biblioteca

Equipo de Dinamización
  da Lingua Galega (EDL)

NOVAS
Engadir a favoritos
Enlaces a organismos oficiais
Enlaces á prensa
Outros enlaces
Mapa do web
Predicción meteorolóxica (Ourense, -Meteogalicia-)
Predicción meteorolóxica (Ourense, -AEMET-)
O que non pensa nos seus deberes senón cando se lle recordan, non é digno de estimación.
Plauto