ABAIXO

  Considéranse actividades extraescolares tódalas saídas e tódalas actividades desenroladas polos alumnos e alumnas do noso centro.

As actividades e saídas programadas para este ano son as seguintes :

 

 

    Facilitarase o uso da Biblioteca Escolar do Centro, fomentando a lectura, tanto individual como en grupo, mediante o préstamo de libros ou organizando actividades de Animación á lectura, como en anos anteriores.

 

   

   Unha das actividades que máis se intenta potenciar é a lectura e, como consecuencia,  o uso da Biblioteca Escolar do Centro, tanto individualmente como en grupo, mediante o préstamo de libros ou organizando actividades de Animación á lectura como o Libro Forum organizado o curso pasado no que contamos coa presenza de Mercedes Zaera, autora do libro Un niño no piñeiral.

 

ARRIBA