ABAIXO

    Entre as actividades complementarias que se levarán a cabo durante este curso están:  

 

- Día Mundial da Alimentación.                

- Festa do Magosto.            

- Dìa da Constitución.   

- Día da Declaración de Dereitos Humanos.        

- Festa do Nadal.

- Día da Paz.           

- Día Internacional da Muller

- Festa do Entroido.

- Día Mundial dos dereitos do consumidor.   

- Semana da Prensa.

- Día do Libro.

- Día Mundial da saúde.

- Festa dos Maios.

- Día de Europa.

- Semana das Letras Galegas.

- Día Mundial do Medio Ambiente.

- Exposición de traballos e  Festival Fin de Curso.

- Tódalas concertadas, ó longo do curso, co Concello.

- Outras saídas didácticas que xurdan no ano Escolar.

ARRIBA