ABAIXO

 Horario de atención do titor aos pais: Martes de 16:00 a 17:00 da tarde.

 

 

Luns

Martes

Mércores

Xoves

Venres

1ª hora

MATEMÁTICAS

3º,4º

TITORÍA

COÑECEMENTO 3º,4º

SUBSTITUCIÓNS

LENGUA 3º,4º

2ª hora

COORDINACIÓN

SUBSTITUCIÓNS

SUBSTITUCIÓNS

COÑECEMENTO 3º,4º

GALEGO 3º,4º

Recreo

 

 

 

 

 

3ª hora

GALEGO 3º,4º

COÑECEMENTO 3º,4º

ED. FÍSICA 5º,6º

PLÁSTICA 3º,4º

ED. FÍSICA 5º,6º

Comedor

 

 

 

 

 

4ª hora

COÑECEMENTO 3º,4º

LENGUA 3º,4º

GALEGO 3º,4º

MATEMÁTICAS

3º,4º

MATEMÁTICAS

3º,4º

5ª hora

ED. FÍSICA INFANTIL, 1º,2º

MATEMÁTICAS

3º,4º

LENGUA 3º,4º

ED. FÍSICA INFANTIL, 1º,2º

SUBSTITUCIÓNS

 

Horario de atención do titor aos pais: Martes de 16:00 a 17:00 da tarde.

 

Libros de texto curso 2007/08:  

 

TÍTULO DO LIBRO

EDITORIAL

ISBN

EDICIÓN

GRATUITO

Lingua Castelá: “Deja Huella”. 4º Curso.

  Anaya.

84-667-4386-3

2005

SI

Lingua Galega: “Deixa marca”. 4º Curso.

  Anaya

84-667-4284-0 

2005

SI

Matemáticas.”Deixa marca”4º curso.

 Anaya

84-667-4259-x

2005

SI

Inglés: Pupil,s. 4º Curso.

 Heinemann

1-4050-1151-3

2004

SI

Inglés: Activity Book

  Heinemann

978-0-2305-3362-2

2004

NON

Música 4º curso

Anaya

84-667-4987-x

2006

SI

Coñecemento Do Medio . 4º Curso. (en galego)..

  Anaya

84-667-4252-2

2005

SI

Relixión Católica “Proxecto Ruah”. 4º Curso

Rodeira- edebé

84-96352-37-4

2005

SI

 

 

ARRIBA