ABAIXO

Horario de atención da titora aos pais: Martes de 16:00 a 17:00 da tarde

 

Luns

Martes

Mércores

Xoves

Venres

1ª hora

GALEGO 5º,6º

SUBSTITUCIÓNS

INGLÉS 5º,6º

INGLÉS 5º,6º

APOIO GALEGO  1º,2º

2ª hora

INGLÉS 3º, 4º

GALEGO 5º,6º

INGLÉS 3º,4º

SUBSTITUCIÓNS

LENGUA 5º,6º

Recreo

 

 

 

 

 

3ª hora

LENGUA 5º, 6º

COORDINACIÓN

TITORÍA

GALEGO 5º,6º

SUBSTITUCIÓNS

Comedor

 

 

 

 

 

4ª hora

SUBSTITUCIÓNS

LENGUA 5º,6º

LENGUA 5º,6º

PLÁSTICA 5º,6º

INGLÉS 1º,2º

5ª hora

INGLÉS 5º,6º

INGLÉS INFANTIL

INGLÉS 1º,2º

INGLÉS 3º,4º

GALEGO 5º,6º

 

Libros de texto curso 2007/08:

 

TÍTULO DO LIBRO

EDITORIAL

ISBN

EDICIÓN

GRATUITO

Lingua Castelá: “La Tira de Colores”. 5º curso.

  Anaya.

84-667-0666-6

2004

SI

Lingua Galega:  (Deixa Marca).5º curso

Anaya

84-667-4989-6

2006

SI

Matemáticas: “Deixa Marca” 5º curso (en galego)

  Anaya

  84-667-5267-6

2006

SI

Inglés: Wonderworld1(Pupil´s book) 5º curso

  Heinemann

978-1-4050-1161-7

2005

SI

Inglés: “Activity Book” 5º curso”.

  Heinemann

978-14050-1164-8

2005

NON

Coñecemento Do Medio.”Deixa Marca”

 Anaya

84-667-0767-0

2002

SI

Relixión Católica “Berakah” (en galego)

Rodeira-edebé  

84-8116-740-1

2000

SI

Música (Deixa Marca)

  Anaya

978-84-667-5101-8

2007

SI

 

ARRIBA