ABAIXO

Horario de atención da titora aos pais: Martes de 16:00 a 17:00 da tarde

 

6º 

Luns

Martes

Mércores

Xoves

Venres

1ª hora

GALEGO 5º,6º

SUBSTITUCIÓNS

INGLÉS 5º,6º

INGLÉS 5º,6º

APOIO GALEGO  1º,2º

2ª hora

INGLÉS 3º, 4º

GALEGO 5º,6º

INGLÉS 3º,4º

SUBSTITUCIÓNS

LENGUA 5º,6º

3ª hora

 

 

 

 

 

4ª hora

LENGUA 5º, 6º

COORDINACIÓN

TITORÍA

GALEGO 5º,6º

SUBSTITUCIÓNS

5ª hora

 

 

 

 

 

 

SUBSTITUCIÓNS

LENGUA 5º,6º

LENGUA 5º,6º

PLÁSTICA 5º,6º

INGLÉS 1º,2º

 

INGLÉS 5º,6º

INGLÉS INFANTIL

INGLÉS 1º,2º

INGLÉS 3º,4º

GALEGO 5º,6º

 

 

 

Libros de texto curso 2007/08:

 

TÍTULO DO LIBRO

EDITORIAL

ISBN

EDICIÓN

GRATUITO

Lingua Castelá: “Serie a tira de cores”

  Anaya Educación

84-667-5061-4

2006

SI

Lingua Galega: Serie a tira de cores”

Anaya

978-84-667-5859-8

2007

SI

 Matemáticas: “Serie a tira de cores”(en galego)

  Anaya

978-84-667-5862-8

2007

SI

Inglés: Bugs 6( Pupil´s book)

  Heinemann

1-4050-1172-6

2005

SI

Inglés:  “Activity Book” 6 º curso

  Heinemann

1-4050-1176-9

2005

NON

Coñecemento do Medio (En galego): “Serie a tira de cores”.

 Anaya

978-84-667-5864-2

2007

SI

Relixión Católica 6º curso

Rodeira-Edebé

84-8116-743-6

2000

SI

Música 6º.”Deixa Marca”

Anaya

978-84-667-5101-8

2007

SI

 

ARRIBA