ABAIXO

Horario de atención do titor aos pais: Martes de 16:00 a 17:00 da tarde.

 

Luns

Martes

Mércores

Xoves

Venres

1ª hora

MATEMÁTICAS

3º,4º

TITORÍA

COÑECEMENTO 3º,4º

SUBSTITUCIÓNS

LENGUA 3º,4º

2ª hora

COORDINACIÓN

SUBSTITUCIÓNS

SUBSTITUCIÓNS

COÑECEMENTO 3º,4º

GALEGO 3º,4º

Recreo

 

 

 

 

 

3ª hora

GALEGO 3º,4º

COÑECEMENTO 3º,4º

ED. FÍSICA 5º,6º

PLÁSTICA 3º,4º

ED. FÍSICA 5º,6º

Comedor

 

 

 

 

 

4ª hora

COÑECEMENTO 3º,4º

LENGUA 3º,4º

GALEGO 3º,4º

MATEMÁTICAS

3º,4º

MATEMÁTICAS

3º,4º

5ª hora

ED. FÍSICA INFANTIL, 1º,2º

MATEMÁTICAS

3º,4º

LENGUA 3º,4º

ED. FÍSICA INFANTIL, 1º,2º

SUBSTITUCIÓNS

 

Libros de texto curso 2007/08:

TÍTULO DO LIBRO

EDITORIAL

ISBN

EDICIÓN

GRATUITO

Lingua Castelá: “Deja Huella”. 3º Curso.

   Anaya.

84-667-4387-1

2006

SI

Lingua Galega: “Deixa marca”. 3º Curso.

  Anaya

84-667-4286-7 

2006

SI

Matemáticas. “Deixa amarca”.3º curso

 Anaya

84-667-4282-4

2005

SI

Música 3º curso.(en galego)

Anaya

84-667-4987-x

 

2005

NON

Inglés: Bugs 3  (pupils book)

  Heinemann

1-4050-1140-8

2004

SI

Inglés: Activity Book 3.

  Heinemann

978-0-2305-3360-8

2004

NON

Coñecemento Do Medio :”Deixa marca”. 3º curso

  Anaya

84-667-4254-9

2005

SI

Relixión 3º “Proxecto Ruah”

Rodeira -edebé

84-96325-08-0

2005

SI

 

Cadernos ou outro material pediranse en Setembro.

ARRIBA