"Todos os homes queriamos ser dous, tres ou vinte, pero a nosa natureza e o mundo que nos arrodea impídenolo. Todos quereriamos ser aventureiros, descubridores, navegantes, submarinistas, mesmo gangsters. A realidade impídenelo...Só hai unha forma de lles dar contido ós nosos desexos: a  lectura. Os libros permiten transportarnos a unha realidade ficticia, pero que colma os nosos desexos"                                                  Torrente Ballester

                                                                                                                                      
   Os nosos desexos tamén se viron cumpridos aquela tarde na que Antón Cortizas e An alfaya nos transportaron a esa realidade ficticia. Que bos  recordos...   
   Outros autores e autoras que tamén nos visitaron e nos contaxiaron coa súa fantasía,  animándonos a ler,  a crear , a ilustrar...foron Fina Casalderrey, Pepe Carreiro e Marilar Aleixandre.
   O alumnado está,  con anterioridade á visita dos autores e  autoras, moi motivado por coñece-las súas obras; feito que aproveitamos realizando gran variedade de actividades: xogos, fichas, actividades JClic, murais, traballos plásticos,...