IES A Pinguela - Oferta educativa - Ciclos - Ciclo Medio de Sistemas Microinformáticos e Redes
SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS E REDES
 
  CICLO MEDIO  
 
INTRODUCIÓN

Este profesional será capaz de:


- Instalar e configurar software básico e de aplicación, redes locais cableadas, inalámbricas ou mixtas e conectadas a redes públicas.

- Instalar, configurar e manter servizos multiusuario, aplicacións e dispositivos compartidos nunha contorna de rede local.

- Montar e configurar ordenadores e periféricos.

- Determinar a loxística asociada ás operacións de instalación, configuración e mantemento de sistemas microinformáticos.

- Diagnosticar disfuncións en sistemas microinformáticos e redes mediante probas funcionais.

- Reformular o cableado e a electrónica de redes locais en pequenas contornas e a súa conexión con redes de área extensa.

- Executar procedementos establecidos de recuperación de datos e aplicacións ante fallos e perdas de datos no sistema.

- Elaborar documentación técnica e administrativa do sistema, elaborar orzamentos e asesorar ao cliente.


Estes ensinos inclúen os coñecementos necesarios para levar a cabo as actividades de nivel básico de prevención de riscos laborais.

Currículo do ciclo formativo
 
 
Ir á páxina principal da web Ir á sección de novas Ir á páxina de contacto Ver a oferta formativa do IES A Pinguela Ver a localización do IES A Pinguela