IES A Pinguela - Oferta educativa - Ciclos - Ciclo Medio de Sistemas Microinformáticos e Redes
SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS E REDES
 
  CICLO MEDIO  
 
CONDICIÓNS DE ACCESO

 1. Para acceder aos ciclos formativos de grao medio en réxime ordinario de formación profesional requerirase cumprir algún dos seguintes requisitos:

  1. Título de ESO (LOE e LOXSE)
  2. Título de ESO con avaliación final pola opción de ensinanzas aplicadas (LOMCE)
  3. 2° de BUP cun máximo de dúas materias pendentes nos dous cursos
  4. 2° curso de primeiro ciclo experimental da REM
  5. Das ensinanzas de artes aplicadas e oficios artísticos, 3° curso do plan de estudos de 1963 ou 2° curso experimental
  6. Título profesional básico
  7. Módulos obrigatorios dun PCPI
  8. Algún dos requisitos para acceso a ciclos superiores
  9. Outros estudos declarados equivalentes, para os efectos académicos, a algún dos anteriores

 2. Tamén poderán acceder as persoas que superasen:

  1. O curso de formación específico para o acceso a ciclos formativos de grao medio
  2. A proba de acceso a ciclos formativos de grao medio ou de grao superior de formación profesional, a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos ou a proba de acceso a ciclos formativos de grao medio ou de grao superior de ensinanzas deportivas ou de artes plásticas e deseño

O regulamento de acceso a ciclos está publicado na web da Consellería de Educación e Ordeación Universitaria de Galicia en forma de borrador. Podes acceder a él dende aquí

 
 
Ir á páxina principal da web Ir á sección de novas Ir á páxina de contacto Ver a oferta formativa do IES A Pinguela Ver a localización do IES A Pinguela