IES A Pinguela - Oferta educativa - Ciclos - Ciclo Medio de Sistemas Microinformáticos e Redes
SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS E REDES
 
  CICLO MEDIO  
 
MÓDULOS
1º CURSO
 
HORAS TOTAIS
 
SESIÓNS SEMANAIS
Montaxe e mantemento de equipamentos
 
240
 
9
Aplicacións ofimáticas
 
240
 
9
Sistemas operativos monoposto
 
160
 
6
Redes locais
 
213
 
8
Formación e orientación laboral  
107
 
4
2º CURSO
 
HORAS TOTAIS
 
SESIÓNS SEMANAIS
Seguridade informática  
140
 
5
Aplicacións web
 
123
 
5
Sistemas operativos en rede
 
157
 
6
Servizos en rede  
157
 
6
Empresa e iniciativa emprendedora
 
53
 
2
Formación en centro de traballo
 
410
 
 
 
Ir á páxina principal da web Ir á sección de novas Ir á páxina de contacto Ver a oferta formativa do IES A Pinguela Ver a localización do IES A Pinguela