IES A Pinguela - Oferta educativa - Ciclos - Ciclo Medio de Xestión Administrativa
XESTIÓN ADMINISTRATIVA
 
  CICLO MEDIO  
 
INTRODUCIÓN

A este técnico, no marco das funcións e obxectivos asignados por técnicos de nivel superior ó seu, requiriránselle nos campos ocupacións concernidos, polo xeral, as capacidades de autonomía en:

- Elaborar e cumprir de correspondencia e documentación con equipos informáticos e de oficina, segundo as instruccións recibidas.

- Rexistro e arquivo da correspondencia e documentación.

- Recepción da información oral e escrita e a súa distribución.

- Realización de xestións diversas ante organismos públicos e empresas.

- Realización de pagamentos, cobros en efectivo, arqueo e control dunha pequena caixa.

- Rexistro de entradas e saídas de existencias.

- Operacións básicas de contabilidade e o seu reflexo nos libros e rexistros correspondentes.

Currículo do ciclo formativo
 
 
Ir á páxina principal da web Ir á sección de novas Ir á páxina de contacto Ver a oferta formativa do IES A Pinguela Ver a localización do IES A Pinguela