IES A Pinguela - Oferta educativa - Ciclos - Ciclo Medio de Xestión Administrativa
XESTIÓN ADMINISTRATIVA
 
  CICLO MEDIO  
 
SAÍDAS PROFESIONAIS

CONTORNO PROFESIONAL E DE TRABALLO

Esta figura exercerá a súa actividade en calquera empresa, independentemente do sector económico ó que pertenza, e especificamente no sector financeiro e na Administración Pública.

No sector financeiro, os principais subsectores nos que poida desenvolve-la súa actividade son:

- Bancos privados e públicos.

- Caixas de aforros.

- Corporacións e institucións de crédito e financiamento,.

- Seguros.

- Outros servicios financeiros prestados ás empresas.

Na Administración Pública:

- Central.

- Local.

- Autonómica.

En calquera empresa de ámbito público e privado que realice a súa actividade en calquera dos tres sectores económicos, dentro da función de administración e xestión.

O técnico en xestión administrativa realizará o seu traballo en equipo, actuando baixo instruccións e realizando tarefas de maior ou menor polivalencia e responsabilidade en función do tamaño e actividade da empresa.

OCUPACIÓNS OU POSTOS DE TRABALLO TIPO MÁIS RELEVANTES

O conxunto de ocupacións ou postos de traballo tipo que poderían ser desempeñados adquirindo a competencia profesional definida no perfil do título son:

Auxiliar administrativo, axudante de oficina, auxiliar de documentación e arquivo, xestor de cobros e pagos, caixeiro, administrativo de banca e institucións financeiras, empregado de tesourería, empregado de medios de pagamento, empregado de carteira, empregado de valores, empregado de "estranxeiro", auxiliar administrativo da Administración Pública, empregado de seguros de producción, sinistros e reaseguros, administrativo comercial, administrativo de xestión e de persoal.

 
 
Ir á páxina principal da web Ir á sección de novas Ir á páxina de contacto Ver a oferta formativa do IES A Pinguela Ver a localización do IES A Pinguela