IES A Pinguela - Oferta educativa - Ciclos - Ciclo Superior de Administración de Sistemas Informáticos en rede
DESENVOLVEMENTO DE APLICACIÓNS WEB
 
  CICLO SUPERIOR  
 
CONDICIÓNS DE ACCESO
 1. Para acceder aos ciclos formativos de grao superior de formación profesional requerirase cumprir algún dos seguintes requisitos:

  1. Título universitario
  2. Título de técnico superior ou de técnico especialista
  3. Título de bacharelato LOXSE, bacharelato LOE ou de bacharelato LOMCE
  4. Certificado de superación de todas as materias do bacharelato LOMCE
  5. COU/PREU/bacharelato sen modalidade ou outros equivalentes
  6. BUP
  7. Título de técnico
  8. Outros estudos declarados equivalentes, para os efectos académicos, a algún dos anteriores

 2. Tamén poderán acceder as persoas que superasen a proba de acceso a ciclos formativos de grao superior de formación profesional ou a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos

O regulamento de acceso a ciclos está publicado na web da Consellería de Educación e Ordeación Universitaria de Galicia en forma de borrador. Podes acceder a él dende aquí

 
 
Ir á páxina principal da web Ir á sección de novas Ir á páxina de contacto Ver a oferta formativa do IES A Pinguela Ver a localización do IES A Pinguela