IES A Pinguela - Oferta educativa - Ciclos - PCPI Servizos Administrativos
SERVIZOS ADMINISTRATIVOS
 
  PCPI  
 
MÓDULOS

Tiipos de módulos:

 1. Obrigatorios:
  1. Específicos profesionais: Impártense no 1º ano. (FCT = 160 horas, no mes de xuño)

  2. Formativos de carácter xeral: impártense nos 2 cursos (Os de 1º curso, favorecen a transición o mundo laboral, e son:
   1. Módulo de competencia comunicativa e dixital
   2. Módulo de sociedade e cidadanía
   3. Módulo científico-matemático

   Os de 2º curso completan o desenvolvemento das competencias básicas que posibiliten cursar un ciclo formativo de grado medio), cúrsanse no 1º cuatrimestre do 2º curso e son:

   1. Módulo de competencia comunicativa e dixital II
   2. Módulo de sociedade e cidadania II
   3. Módulo científico-matemático II
   4. Módulo de formación complementaria de acceso a ciclos.
 2. Módulos voluntarios: (título ESO): impártense en 2º curso (no 2º cuatrimestre. (Currículo persoas adultas modulo 4 nivel II).

 

Distribución horaria dos módulos formativos de 1º curso
 
SESIÓNS SEMANAIS
Módulo de competencia comunicativa e dixital
 
4
Módulo de sociedade e cidadanía
 
3
Módulo científico-matemático
 
4
Módulo de iniciativa persoal e relacións laborais
 
2
Distribución horaria dos módulos específicos de 1º curso
 
HORAS TOTAIS
 
SESIÓNS SEMANAIS
Procesamento de datos e de documentación.
 
210
 
9
Operacións administrativas e de comunicación.
 
117
 
5
Arquivo e reprografía
 
93
 
4
Formación en centros de traballo  
160
 
-
 
 
Ir á páxina principal da web Ir á sección de novas Ir á páxina de contacto Ver a oferta formativa do IES A Pinguela Ver a localización do IES A Pinguela