Estudo de catro tipos de bosque: a Fraga, o Souto, o Piñeiral e o Eucaliptal

Estudo comparativo de catro tipos de bosque galego: dous de aproveitamento tradicional (a Fraga e o Souto) e dous de repoboación recente, en canto a:
    -Biodiversidade
    -Complexidade de relacións
    -Resistencia a pragas
    -Resistencia a incendios
    -Variedade de usos no pasado
    -Problemática ambiental que presentan

Traballlo elaborado polo alumnado de Bioloxía e Xeoloxía de 4º ESO.

LENDA:

Cartel rosa: o souto; cartel verde: o eucaliptal; cartel branco: a fraga; cartel gris: o piñeiral.

En cal hai máis biodiversidade?

 

En cal hai máis complexidade de relacións?

 

Cal é o menos afectado polas pragas?

 

 

Cal sofre menos incendios?

 

 

 

Cal tivo maior variedade de usos no pasado?

 

  

 

En todos hai problemas ...

  

  

  

Posibles preguntas para avaliar a comprensión do traballo ou para reflexionar sobre o mesmo.

    a) Contesta ás pregutas que se propoñen enriba de cada cartel e comproba se acertas.
    b) Por que algúns tipos de bosque resisten mellor aos  incendios? E ás pragas?

NOTA: a resposta ás preguntas que hai enriba dos murais é en todos os casos A FRAGA.