C.e.i.p. O Pombal

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

O arquitecto Antonio Cominges Tapias traza en xaneiro de 1945 os planos da escola graduada do Pombal. O proxecto era un modelo común para os tres grupos escolares que se ían a contruir nesa época, sendo o Pombal o primeiro centro en rematar a súa construcción actuando como contratista o afamado enxeneiro Ramón Beamonte del Río.

O Faro de Vigo anuncia o 11 de maio de 1949 a inauguración deste centro que se fará en setembro do mesmo ano:

 

 

"Dentro de breves días va a ser solemnemente bendecido e inaugurado el magnífico grupo escolar del Pombal, lugar del Seijo, parroquia de Lavadores que ha levantado el municipio para acoger a la numerosa población escolar de aquella amplia zona rural. El edificio es realmente bello. Se trata de una construcción modelo, de gran amplitud, realizada con cantería y de arquitectura encuadrada dentro del estilo barroco gallego, que se enmarca maravillosamente con el lugar en el que se encuentra enclavado..."

 

O Centro, polo tanto cumpliu xa o seu cincuentenario,na súa dedicación ó ensino público na cidade de Vigo.

Sufriu melloras ó longo destes anos como o axardinamento e unha avenida de plátanos á entrada (na que se coñece como rúa do Pombal) que aínda conserva.

No ano 1941,cando a parroquia de Lavadores medrou convertíndose nunha zona obreira de expansión de Vigo, co seu centro vital no Calvario, e se incorpora ó Concello de Vigo aumentou físicamente ó centro, engadíndose un piso baixo cuberta no edificio vello(no curso 1984-85) e construíndose máis tarde ó seu carón un edificio novo.

 

Cando se fixo o edificio novo o patio quedou reducido e seguiu reducíndose o ter que mover o muro posterior hacia adentro para deixar paso a un veciño con "dereito de paso" polo recinto escolar e así poder ter o recinto escolar pechado.

Ademais as instalacións complétanse coa pista cuberta (no curso 2000-2001) e o parque infantil creado no curso 2002-2003.

     

Arriba