O COLEXIO INFORMA

 

  @ O C.e.i.p. O POMBAL é un colexio público de Educación Infantil e Primaria.
  @  A EDUCACIÓN INFANTIL abarca o 2º ciclo desta etapa (3 a 5 anos):
    c  Contamos con 6 aulas nesta etapa: 2 aulas de 3 anos, 2 de 4 anos e 2 de 5 anos.

c  Con 8 profesoras para esta etapa, 6 titoras, 2 mestras de apoio. Ademais os especialistas do centro de Música, Inglés e Relixión imparten unha sesión semanal nesta etapa.

c  Para facilitar a adaptación dos alumnos-as de 3 anos á escola o colexio conta cun plan de adaptación que comeza xa no período de matrícula dos alumnos novos coa súa visita ás aulas e zonas de xogo de infantil e continúa a finais de xuño cunha reunión cos pais-nais-titores dos alumnos onde ademais se acorda con eles a incorporación progresiva dos seus fillos-as ó centro no mes de setembro.

  @  A EDUCACIÓN PRIMARIA comprende os tres ciclos desta etapa (6 a 11 anos):
    c  Comprende 6 cursos académicos distribuidos en 12 aulas, 2 por nivel educativo.

c  Con 12 mestras titoras e 2 especialistas de Inglés, 2 especilaistas de EF, 1 especialista de MU,      1 especilista de RE, 1 mestra de PT e 1 mestra de AL.

  @  Ademais o centro conta con 1 ORIENTADOR.
    @  O centro conta con servicio de COMEDOR ESCOLAR subvencionado e con axudas do Concello, xestionado pola ANPA, que funciona dende o mes de setembro ata o de xuño.
    @  O ALUMNADO:
      c  O alumnado matriculado no Centro é duns 350 alumnos aproximadamente (este dato varía moito coas incorporacións ó longo do curso escolar.

c  Uns 115 alumnos de E. Infantil.

c  Uns 230 alumnos de E. Primaria.

 

LIBROS DE TEXTO

HORARIOS

MATRÍCULA

BECAS

LEXISLACIÓN

 

 

 

 

         
         

Arriba