O COLEXIO

 

 

 

 

 

O noso colexio, debido a súa estructura en dous edificios, conta con amplos e luminosos espacios en aulas aínda que non tanto en espacios abertos debido a que o patio inicial tivo que reducirse en vaias ocasións  (o terreo inicial do centro empezou sendo de 2.209 metros cadrados).

 Primeiro reduciuse pola construción do edificio novo e logo por ter que desplazar ó muro posterior hacia dentro para deixar ó paso por fóra do recinto escolar a un veciño, para a súa casa, e así evitar que o recinto escolar estivese aberto.

 

Invitámosvos a dar un pequeno paseo polos principais espacios e instalacións do noso centro:

  Aulas de E. Infantil
  Aulas de Primaria
  Aula de PT
  Aula de AL
  Aula de Música
 

Clases de relixión católica
  Atención educativa
  Pista polideportiva e ximnasio
  Aula de Informática
  Biblioteca
  Comedor
  Patios e xardíns

 

Outras dependencias do centro:

    Dirección e Xefatura de Estudios
    Secretaría
    Sala de profesores
    Titorías
 

Orientación
  ANPA
    Aulas para Extraescolares

 

 

     

Arriba