O C.E.P. de Cespón atópase no monte de Sar a uns 700 metros da zona poboada máis próxima. Pertence á parroquia de Cespón no concello de Boiro.

     Como chegar ó noso Centro?
Temos que colle-la Vía Rápida do Barbanza (que enlaza Padrón con Ribeira) e na 1ª saída de Boiro, collémo-la carretera comarcal Boiro-Cespón e antes de chegar a esta localidade temos o desvío que nos leva ó noso Centro.