CALENDARIO ESCOLAR 

 Vacacións de Nadal:
- Dende o 23 de decembro de 2009 ata 7 de xaneiro de 2010
 Vacacións de Semana Santa:
- Dende o 29 de marzo ata o 5 de abril de 2010, ambos os dous inclusive
 Festas do Entroido:
- Días 15, 16 e 17 de febreiro de 2010
 Día do Ensino
- Día 8 de xaneiro de 2010
 Días non lectivos no noso centro:
-Pendentes de aprobar no Consello Escolar.

As actividade lectivas realizaranse do día 10 de setembro de 2009 ao 22 de xuño de 2010, ambos os dous inclusive.