Nesta páxina podes atopar diversos traballos realizados, ou actividades nas que o  alumnado do noso centro participa, distribuídos nas  seguintes páxinas:
"Pequenos artistas" é unha pequena mostra dalgúns traballos relacionados coa expresión plástica.
"Os nosos autores" recolle traballos de creación: contos, poemas, redaccións,...
"Experiencias" amosa interesantes traballos de investigación levados a cabo polos rapaces e rapazas do  centro.                                                                                                                                           "Xogamos no patio" reflexará todas aquelas novidades que xiren en torno ao noso patio de recreo. "Aconteceu..." tentará realizar un breve noticiario de diversas actividades que ocurran no colexio.